KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN TRỊ AN NINH MẠNG & ĐÁM MÂY QUỐC TẾ FPT JETKING

HDCCM – Higher Diploma in Cloud & Cybersec Management

FPT Jetking là Hệ thống đào tạo Quản Trị An Ninh Mạng & Đám Mây Quốc tế, tại đây bạn sẽ được học tất cả các môn liên quan đến an ninh mạng chỉ với chương trình học 4 học kỳ trong vòng 2 năm. Sinh viên FPT Jetking còn được tham gia các giờ học trực tiếp cùng với doanh nghiệp ngoài việc học chính ở trường. Ngay sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Sinh viên FPT Jetking còn được tham gia các giờ học trực tiếp cùng với doanh nghiệp và chuyên gia, Workshop, câu lạc bộ Cybersecurity và các Talk chia sẻ cách học và định hướng chuyên ngành bởi các cựu sinh viên thành công ngoài việc học chính ở trường.

Ngay sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ giới thiệu việc làm/thực tập cho sinh viên tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Các buổi bảo vệ đồ án của sinh viên sẽ có các chuyên gia của doanh nghiệp tham dự, đây cũng là một cơ hội tốt để sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại doanh nghiệp đó.

HỌC KỲ 1

Quản trị và bảo mật mạng

(Network Administration & Security)

Chi tiết môn học kỳ 1

HỌC KỲ 2

Quản trị và bảo mật hệ thống

(System Administration & Security)

Chi tiết môn học kỳ 2

HỌC KỲ 3

Quản trị và bảo mật đám mây

(Cloud Management & Security)

Chi tiết môn học kỳ 3

HỌC KỲ 4

Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin

(Cloud & CyberSec Management)

Chi tiết môn học kỳ 4

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Được trải nghiệm thông qua các kênh: tài liệu nội bộ, tài liệu online LMS trên các kênh như: jetking.co và mobile Jetking App.

CHƯƠNG TRÌNH FULLSTACK

Tổng thời lượng học xuyên suốt 2 năm, được chia ra thành 4 học kỳ. Sinh viên FPT Jetking còn được tham gia các giờ học trực tiếp cùng với doanh nghiệp, Workshop, câu lạc bộ Cybersecurity và các Talk chia sẻ cách học và định hướng chuyên ngành bởi các cựu sinh viên thành công ngoài việc học chính ở trường.

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Kỹ năng quản trị, vận hành, cải tiến hệ thống CNTT & phát triển các kỹ năng bảo mật toàn diện cho hệ thống mạng Doanh nghiệp. Được định hướng trong từng học kỳ.

CHỨNG CHỈ SAU KHI TỐT NGHIỆP

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG