Học kỳ II: Quản trị và bảo mật hệ thống (System Administration & Security)

Học kỳ II: Quản trị và bảo mật hệ thống (System Administration & Security)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 2 sẽ nhận được Diploma in System Administration & Security.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

CÁC MÔN HỌC KỲ 2:

Configure & Maintain Secure Linux Environments

– RH124 (SA1) trên RHEL 9.0

– RH134 (SA2) trên RHEL 9.0

– Quản lý bảo mật và container trong môi trường RHEL

– Khắc phục sự cố triển khai máy chủ RHEL”

Configure & Maintain Secure Windows Server Environments

– Giới thiệu công cụ & Kỹ thuật quản trị trong Windows Server 2022

– Thực hiện các dịch vụ nhận dạng

– Áp dụng các tính năng bảo mật để bảo vệ các tài nguyên quan trọng

– Nâng cấp và di chuyển ADDS & giải pháp lưu trữ”

Data Center Virtualization

– Triển khai máy chủ vSphere và vCenter

– Phân biệt giữa vSphere Network I/O Control (NIOC) và vSphere Storage I/O Control (SIOC)

– Thực hiện cụm ESXI

– Khái niệm về vSphere Lifecycle Manager

– Khái niệm về CI, HCI, MDC”

Understand SOC & Working with SIEM/SOAR

– Tìm hiểu SOC

– Làm việc với công cụ SOC, EDR

– Giải pháp SIEM, Giải pháp SOAR.

– Cách tìm các mối đe doạ trong mạng doanh nghiệp.

Project-II

– Thực hiện đồ án: Thiết kế giải pháp SOC hoàn chỉnh để bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp.

KẾT THÚC HỌC KỲ II: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Thiết kế, triển khai, quản trị và bảo mật hệ thống máy chủ dịch vụ trên nền tảng RHEL9 và Windows Server 2022.
 • Ảo hóa hạ tầng CNTT thông qua các giải pháp của VMWare.
 • Xây dựng hệ thống giám sát ATTT cho doanh nghiệp.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • IT Infrastructure Specialist.
 • IT Infra Support Engineer.
 • Nhân Viên IT – Truyền Thông.
 • IT Assistant.
 • Systems Administrator.
 • IT Engineer.
 • Technical Engineer (IT).
 • IT Network Administrator.
 • IT Infra – Windows Administrator.
 • Kỹ Sư Giải Pháp, Tích Hợp Hệ Thống.
3/5 - (4 votes)