Cách thức nộp học phí

Sinh viên có thể nộp các khoản phí bằng cách:

  1. Cách 1: Nộp trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của FPT Jetking
  2. Cách 2: Nộp vào tài khoản

Thông tin tài khoản ngân hàng

  • Số tài khoản: 2020 909 0503
  • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HCM
  • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FJK_hotensinhvien_HP HK 1
  • Hotline FPT Jetking Hồ Chí Minh: 0931313329 (Ms.My)