Cách thức nộp học phí

Học phí của Hệ thống đào tạo FPT Jetking được tính theo từng học kỳ. Với tổng thời gian 2 năm gồm 4 học kỳ. Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh không thay đổi trong quá trình học.

Học phí được áp dụng cho sinh viên nhập học tại khu vực Hà Nội & Hồ Chí Minh

Mức học phí trên áp dụng cho sinh viên nhập học mới năm 2024 hệ đại học chính quy của Trường ĐH FPT, theo QĐ 08/QĐ-CTGDFPT ngày 12/01/2024 Quy định tài chính sinh viên năm học 2024-2025 các hệ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục FPT..

A. BẢNG HỌC PHÍ:

Chuyên ngành Quản trị An ninh mạng quốc tế

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Lệ phí nhập học

2.300.000 VNĐ

0

0

0

Giáo trình

810.000 VNĐ

810.000 VNĐ

810.000 VNĐ

810.000 VNĐ

Học phí

19.932.000 VNĐ

19.932.000 VNĐ

19.932.000 VNĐ

19.932.000 VNĐ

Tổng thực đóng

23.042.000 VNĐ

20.742.000 VNĐ

20.742.000 VNĐ

20.742.000 VNĐ

Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn quốc tế

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Lệ phí nhập học

2.300.000 VNĐ

0

0

0

Giáo trình

810.000 VNĐ

810.000 VNĐ

810.000 VNĐ

810.000 VNĐ

Học phí

17.000.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Tổng thực đóng

20.110.000 VNĐ

17.810.000 VNĐ

17.810.000 VNĐ

17.810.000 VNĐ

B. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

FPT Jetking Tại Hà Nội:

  • Số tài khoản: 0000 696 9813
  • Tên tài khoản: Trường Đại học FPT
  • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HN
  • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FJK_hotensinhvien_HP HK 1
  • Hotline FPT Jetking Hà Nội: 0973111086 (Ms.Huyền)

FPT Jetking Tại TP. Hồ Chí Minh:

  • Số tài khoản: 2020 909 0503
  • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HCM
  • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FJK_hotensinhvien_HP HK 1
  • Hotline FPT Jetking Hồ Chí Minh: 0931313329 (Ms.My)
đánh giá