xét học bạ online

dành cho học sinh THPT

 
 
 
 

(*) Là phần bắt buột phải nhập

Điểm trung bình học kỳ I lớp 12

Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm

Cách thức tính xét tuyển Học bổng 12 năm đèn sách dành cho đối tượng PTTH:

Tổng điểm học kỳ I lớp 12 môn Toán + môn Tin học

xét học bạ online

dành cho học sinh GDTX

 
 
 
 

(*) Là phần bắt buột phải nhập

Điểm trung bình học kỳ I lớp 12

Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm

Cách thức tính xét tuyển Học bổng 12 năm đèn sách dành cho đối tượng GDTX:

Tổng điểm học kỳ I lớp 12 môn Toán + Điểm 1 trong 6 môn (Văn/Hóa/Lý/Sinh/Sử/Địa)

LÝ DO NÊN HỌC AN NINH MẠNG TẠI FPT JETKING

NHỮNG KỸ NĂNG CHẮC CHẮN LÀM ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

nội dung chương trình học

HỌC KỲ 1

Quản trị và bảo mật mạng (Network Administration & Security)

Học các kiến thức về: Thiết kế, triển khai, quản trị và bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp; tự động hóa trong việc vận hành và quản trị mạng; quản trị Microsoft 365 cho DN vừa và nhỏ; bảo mật mạng dưới góc nhìn của Hacker mũ trắng.

HỌC KỲ 2

Quản trị và bảo mật hệ thống (System Administration & Security)

Học các kiến thức về: Thiết kế, triển khai, quản trị và bảo mật hệ thống máy chủ dịch vụ trên nền tảng RHEL9 và Windows Server 2022; Ảo hóa hạ tầng mạng thông qua các giải pháp của VMWare; Xây dựng hệ thống giám sát ATTT cho doanh nghiệp.

HỌC KỲ 3

Quản trị và bảo mật đám mây (Cloud Management & Security)

Học các kiến thức về: Thiết kế, triển khai, vận hành và bảo mật hạ tầng, dịch vụ đám mây trên nền tảng Amazon AWS và Microsoft Azure; Triển khai hạ tầng đám mây lai và tự động hóa; Bảo mật cho môi trường đa đám mây.

HỌC KỲ 4

Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin (Cloud & CyberSec Management)

Học chuyên sâu về: Đánh giá mức độ bảo mật của DN, Kỹ năng phân tích mã độc, Điều tra các sự cố ATTT, Bảo mật và săn lỗ hổng của ứng dụng Web, Kỹ năng tìm kiếm lỗ hổng thông qua Capture-the-Flag.

HỌC KỲ 1

Quản trị và bảo mật mạng (Network Administration & Security)

Học các kiến thức về: Thiết kế, triển khai, quản trị và bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp; tự động hóa trong việc vận hành và quản trị mạng; quản trị Microsoft 365 cho DN vừa và nhỏ; bảo mật mạng dưới góc nhìn của Hacker mũ trắng.

HỌC KỲ 2

Quản trị và bảo mật hệ thống (System Administration & Security)

Học các kiến thức về: Thiết kế, triển khai, quản trị và bảo mật hệ thống máy chủ dịch vụ trên nền tảng RHEL9 và Windows Server 2022; Ảo hóa hạ tầng mạng thông qua các giải pháp của VMWare; Xây dựng hệ thống giám sát ATTT cho doanh nghiệp.

HỌC KỲ 3

Quản trị và bảo mật đám mây (Cloud Management & Security)

Học các kiến thức về: Thiết kế, triển khai, vận hành và bảo mật hạ tầng, dịch vụ đám mây trên nền tảng Amazon AWS và Microsoft Azure; Triển khai hạ tầng đám mây lai và tự động hóa; Bảo mật cho môi trường đa đám mây.

HỌC KỲ 4

Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin (Cloud & CyberSec Management)

Học chuyên sâu về: Đánh giá mức độ bảo mật của DN, Kỹ năng phân tích mã độc, Điều tra các sự cố ATTT, Bảo mật và săn lỗ hổng của ứng dụng Web, Kỹ năng tìm kiếm lỗ hổng thông qua Capture-the-Flag.

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

doanh nghiệp liên kết tuyển dụng

học chuyển tiếp

trong nước

FPT Jetking là đơn vị duy nhất trong ngành Quản trị Hệ thống & An ninh mạng được chuyển đổi tín chỉ, học chuyển tiếp để lấy bằng đại học tại Đại học FPT

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Một tập thể mạnh mẽ được tạo nên bởi những cái tôi độc đáo. Trong suốt quá trình phát triển, FPT Jetking may mắn có một lực lượng giảng viên trẻ trung và luôn khuyến khích sinh viên thể hiện mình, từ đó đóng góp những nhân sự chất lượng cho ngành CNTT nước nhà

ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN FPT JETKING

CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN FPT JETKING