TIN TỨC & SỰ KIỆN

JETKING INDIA’s No.1

Học viện Jetking – Ấn Độ được thành lập năm 1947, đã trở thành Học viện đào tạo phần cứng và mạng số 1 tại Ấn Độ và giành nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý về đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong nước cũng như trên thế giới.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Smartlabs Plus

Phương pháp đào tạo SmartLabs Plus được lấy cảm hứng từ những lời nói của Khổng Tử:

Khi tôi nghe – tôi quên

Khi tôi nghe và nhìn thấy – tôi nhớ một chút

Khi tôi đặt câu hỏi và thảo luận – tôi bắt đầu hiểu

Khi tôi tiếp tục làm việc với nó – tôi có kiến thức và kỹ năng