HỆ THỐNG ĐÀO TẠO AN NINH MẠNG QUỐC TẾ - FPT JETKING

FPT Jetking là đơn vị đào tạo ngành Quản trị An ninh mạng và Đám mây (Cloud & Cybersec Management) được liên kết giữa Tổ chức Giáo dục FPT và Học viện Jetking (Ấn Độ) với hơn 75 năm kinh nghiệm đào tạo 1 000 000 sinh viên trên toàn thế giới. Đội ngũ cán bộ giảng viên của FPT Jetking đã không ngừng cập nhật và đào tạo cho các thế hệ sinh viên đam mê ngành Công nghệ thông tin nói chung và An ninh mạng nói riêng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quản Trị An ninh mạng & Đám Mây (HDCCM)

ĐIỀU KIỆN

TỐT NGHIỆP THPT

THỜI GIAN HỌC

2 NĂM

SỐ HỌC KỲ

4 HỌC KỲ

CA HỌC

SÁNG - CHIỀU - TỐI

HỌC KỲ 1

Network Administration & Security
(Quản trị và bảo mật mạng)

HỌC KỲ 2

System Administration &
Security
(Quản trị và bảo mật hệ thống)

HỌC KỲ 3

Cloud Management &
Security
(Quản trị và bảo mật đám mây)

HỌC KỲ 4

Cloud & CyberSec Management
(Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin)