LỘ TRÌNH HỌC TẬP TẠI FPT JETKING

ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC

HỌC SINH THPT

SINH VIÊN

NGƯỜI ĐI LÀM

NGƯỜI CHUYỂN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI FPT JETKING - HDCCM

HỌC KỲ 1

Quản trị và bảo mật mạng

(Network Administration & Security)

HỌC KỲ 2

Quản trị và bảo mật hệ thống

(System Administration & Security)

HỌC KỲ 3

Quản trị và bảo mật đám mây

(Cloud Management & Security)

HỌC KỲ 4

Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin

(Cloud & CyberSec Management)

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI FPT JETKING

NÂNG CAO KIẾN THỨC

HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA

HỢP TÁC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM

VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG SAU KHI TỐT NGHIỆP

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG

CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ

trong nước

Chuyển đổi tín chỉ học tại Đại học FPT

Sau khi hoàn tất chương trình HDCCM sẽ có cơ hội chuyển đổi tín chỉ học tại trường Đại học FPT đã được xác nhận. Trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT – Đại học FPT đã lọt top 10 trường Đại học tốt nhất Việt Nam năm 2018 và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Đây là bảng xếp hạng hàng năm do uniRank thực hiện, bao gồm cả trường công và trường tư tại Việt Nam.