LỘ TRÌNH HỌC TẬP TẠI FPT JETKING

ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC

HỌC SINH THPT

SINH VIÊN

NGƯỜI ĐI LÀM

NGƯỜI CHUYỂN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC FPT JETKING - HDNSSM

HỌC KỲ 1

Bảo mật phần cứng & Hệ điều hành

HỌC KỲ 2

Bảo mật hạ tầng mạng

HỌC KỲ 3

Bảo mật Hệ thống & các Dịch vụ mạng

HỌC KỲ 4

Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI FPT JETKING

NÂNG CAO KIẾN THỨC

HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM

VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG SAU KHI TỐT NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ

trong nước

Chuyển đổi tín chỉ học tại Đại học FPT

Sau khi hoàn tất chương trình ADSE sẽ có cơ hội chuyển đổi tín chỉ học tại trường Đại học FPT đã được xác nhận. Trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT – Đại học FPT đã lọt top 10 trường Đại học tốt nhất Việt Nam năm 2018 và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Đây là bảng xếp hạng hàng năm do uniRank thực hiện, bao gồm cả trường công và trường tư tại Việt Nam.