LỘ TRÌNH HỌC TẬP TẠI FPT JETKING

ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC

HỌC SINH THPT

SINH VIÊN

NGƯỜI ĐI LÀM

NGƯỜI CHUYỂN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC FPT JETKING - HDNSSM

HỌC KỲ 1

Cài đặt, bảo mật phần cứng và hệ điều hành.

Thiết kế triển khai và bảo mật thiết bị IoT.

HỌC KỲ 2

Thiết kế, triển khai và bảo mật

Hạ tầng mạng doanh nghiệp

HỌC KỲ 3

Thiết kế, triển khai, bảo mật hệ thống và dịch vụ mạng Linux Server, Windows Server, Azure Cloud

HỌC KỲ 4

Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & điều tra số

Giám sát và phân tích bảo mật mạng và AWS Cloud

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI FPT JETKING

NÂNG CAO KIẾN THỨC

HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM

VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG SAU KHI TỐT NGHIỆP

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG

CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ

trong nước

Chuyển đổi tín chỉ học tại Đại học FPT

Sau khi hoàn tất chương trình ADSE sẽ có cơ hội chuyển đổi tín chỉ học tại trường Đại học FPT đã được xác nhận. Trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT – Đại học FPT đã lọt top 10 trường Đại học tốt nhất Việt Nam năm 2018 và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Đây là bảng xếp hạng hàng năm do uniRank thực hiện, bao gồm cả trường công và trường tư tại Việt Nam.