Học kỳ I: Quản trị và bảo mật mạng (Network Administration & Security)

Học kỳ I: Quản trị và bảo mật mạng (Network Administration & Security)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 1 sẽ nhận được Certificate in Network Administration & Security.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

Các môn học kỳ 1:

Implementing Secure Network Infrastructure

– Các khái niệm cơ bản về IT-IMS & OS

– CCNA 200-301

– Quản lý mạng không đồng nhất

– Triển khai bảng điều khiển giám sát& khái niệm của Cisco DevNet

Network Automation with Python

– Giới thiệu cơ bản về lập trình Python

– Thực hiện tự động hóa Python bằng NetMiko, Paramiko

– Sử dụng Telnet và SSH với Python để tự động hóa mạng.

– Sử dụng thư viện Napalm Python trong môi trường nhiều nhà cung cấp

– Các ví dụ trong thế giới thực về các tập lệnh tự động hóa với Python cho Cisco iOS

MS 365 & Messaging Services

– Lập kế hoạch và triển khai MS 365 và các dịch vụ mail

– Quản lý danh tính thông qua Azure AD

– Lập kế hoạch và định cấu hình truy cập ứng dụng và triển khai ứng dụng MS 365

– Lập kế hoạch MS Teams và triển khai Microsoft messaging

Essentials of Network Security

– Tạo bố cục / sơ đồ mạng để hiểu chi tiết về mạng công ty & vị trí thiết bị

– Sử dụng Wireshark để phân tích gói

– Quét mạng với các công cụ nguồn mở cho hoạt động xâm nhập

– Cơ bản về VAPT

Project-I

– Thực hiện đồ án: Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.

KẾT THÚC HỌC KỲ I: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

  • Thiết kế, triển khai, quản trị và bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp.
  • Tự động hóa trong việc vận hành và quản trị mạng.
  • Quản trị Microsoft 365 cho DN vừa và nhỏ.
  • Bảo mật mạng dưới góc nhìn của Hacker mũ trắng.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

  • IT Technician.
  • Chuyên Viên IT.
  • Technical Support Officer.
  • IT Support/helpdesk.
  • Network Admin.
2/5 - (4 votes)