BẢN TIN TUYỂN DỤNG

IIG Việt Nam tuyển dụng IT Part-time

Vị trí tuyển dụng: IT part-time Số lượng: 20 sinh viên Mô tả công việc: Tham gia công tác chuẩn bị máy móc, thiết bị, phần mềm…để tổ chức các kỳ thi TOEFL, MOS, IC3…trên máy tính Trông thi theo phân công của bộ phận tổ chức thi. Hỗ trợ cài đặt, sửa lỗi phần [...]Chi tiết

VIỆC LÀM - TUYỂN DỤNG