Lịch khai giảng dự kiến:

Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
24/06/2022 2-4-6 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học
30/06/2022 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN