Lịch khai giảng dự kiến

Chương trình Quản trị an ninh mạng và đám mây
Ngày Lịch Buổi Giờ Cơ sở  
26/04/2024 2-4-6 Tối 17h30-21h30 HCM Đăng ký học
26/04/2024 2-4-6 Sáng 08h00-12h00 HCM Đăng ký học
Chương trình Thiết kế vi mạch bán dẫn
Ngày Lịch Buổi Giờ Cơ sở  
25/04/2024 3-5-7 Sáng 08h00-12h00 HCM Đăng ký học
26/04/2024 2-4-6 Tối 17h30-21h30 HCM Đăng ký học
27/04/2024 3-5-7 Tối 17h30-21h30 HN Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN