Học kỳ III: Quản trị và bảo mật đám mây (Cloud Management & Security)

Học kỳ III: Quản trị và bảo mật đám mây (Cloud Management & Security)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 3 sẽ nhận được Associate Diploma in System Administration & Security.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

các môn học kỳ 3:

Administering AWS Cloud for Enterprises

– Giới thiệu các dịch vụ nền tảng trên AWS, làm việc với IAM

– Làm việc với Amazon Services về lưu trữ, tính toán, mạng, cơ sở dữ liệu

– Thực hiện giám sát sự kiện, hành động và bảo mật với các dịch vụ AWS

– Thiết kế các giải pháp Microservice trên AWS

Administering Microsoft Azure Cloud for Enterprises

– Giới thiệu các dịch vụ nền tảng trên Azure, làm việc với tenants & Azure AD

– Làm việc với các dịch vụ Azure về lưu trữ, tính toán, mạng, cơ sở dữ liệu

– Thực hiện giám sát sự kiện, hành động và bảo mật với Azure

– Thiết kế các giải pháp Microservice trên Azure

Implementing Hybrid Cloud Infrastructure, SysOps & Cloud Automation with Terraform

– Cấu hình, triển khai và đăng ký Azure Stack Hub

– Các dịch vụ đám mây lai Amazon (Outposts, Local zones, ECS/EKS Anywhere, Backup, Direct connect)

– Cấu hình đầu đầu cuối

– BCDR (Backup & Disaster Recovery)

– IaC sử dụng Terraform

Securing MultiCloud Environments

– Thực tiễn tốt nhất để quản lý danh tính & truy cập trong Azure & AWS

– Bảo vệ mối đe dọa trong đám mây

– Cấu hình chính các sách bảo mật thông tin trong môi trường đa đám mây.

– Quản lý quản trị & tuân thủ trong đám mây”

Project-III

– Thực hiện đồ án: Triển khai cơ sở hạ tầng tại chỗ trên đám mây lai với các quy tắc bảo mật và tuân thủ

KẾT THÚC HỌC KỲ III: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Thiết kế, triển khai, vận hành và bảo mật hạ tầng, dịch vụ đám mây trên nền tảng Microsoft Azure.
 • Triển khai hạ tầng đám mây lai và tự động hóa.
 • Bảo mật cho môi trường đa đám mây.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • Cloud / Network Server Engineer.
 • Cloud Engineer.
 • Cloud / Network System Admin.
 • Server Engineer.
 • IT Cloud Engineer.
 • Cloud Infrastructure Architect.
 • Cloud Solutions Engineer.
 • Associate Cloud Support Engineer.
 • Cloud Consultant.
 • Hybrid Cloud Engineer.
 • Cloud Cyber Security Analyst.
2.5/5 - (2 votes)