Học kỳ III: Mô tả phần cứng HDL và công cụ thiết kế vi mạch EDA (HDL and EDA Tools)

Học kỳ III: Mô tả phần cứng HDL và công cụ thiết kế vi mạch EDA (HDL and EDA Tools)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 3 sẽ nhận được Associate Diploma in HDL and EDA Tools.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

các môn học kỳ 3:

Data Structure

– Cấu trúc dữ liệu phân cấp, Netlist, Design Rule Checking (DRC), Layout, Timing

CAD Tools

– Giới thiệu các công cụ hổ trợ thiết kế: Electronic Design Automation (EDA), Synopsis/Cadence Virtuoso/Mentor graphics, phần mềm thiết kế mạch in PCB.

– Phần mềm mô hình 3D (Solid Works & AutoCAD), Phần mềm thiết kế cấp hệ thống (MATLAB, Simulink).

Create the Design & Manufacturing of ICs

– Giải thích về thiết kế kỹ thuật số: xây dựng khối LFSR, bộ mã hóa/bộ giải mã, phát hiện và sửa lỗi, tính chẵn lẻ, CRC, mức độ ưu tiên, chuyển đổi dữ liệu và kỹ thuật đồng bộ hóa.

– Giới thiệu về Register Transfer Level – RTL (cài đặt, cú pháp, biến, vòng lặp, …).

– Hướng dẫn mô phỏng, kiểm tra lỗi và gỡ lỗi.

– Giới thiệu Synthesis (dịch, ánh xạ và tối ưu hóa).

– Hướng dẫn mô phỏng, kiểm tra và sử dụng công cụ Cadence.

– Thiết kế RTL sử dụng HDL: VHDL và Verilog.

– Test bench (TB) sử dụng: VHDL và Verilog.

– Phát triển thiết kế vật lý: thiết kế mạch Logic, DRC & LVS. Sử dụng phần mềm và công cụ phát triển thiết kế vật lý như Design Compiler, Calibre, NanoRoute, v.v.

– Phát triển Thiết kế kiểm thử (DFT), sử dụng phần mềm và công cụ phát triển thiết kế vật lý như công cụ EDA.

– Thiết kế phê duyệt, chuẩn bị dữ liệu mặt nạ, chế tạo, đóng gói, …

Design Verification

– Kiểm thử chức năng, định thời, cấp nguồn điện, vật lý, phần cứng và khắc phục sự cố.

Exam & Projects

– Thực hiện đồ án: Mô phỏng mã RTL (Verilog) sử dụng phiên bản Cadence. Mô phỏng mã RTL (VHDL) sử dụng phiên bản Intel Quartus Prime lite

KẾT THÚC HỌC KỲ III: SINH VIÊN HIỂU ĐƯỢC

 • Hiểu cấu trúc dữ liệu phân cấp và nguyên tắc thiết kế
 • Sử dụng công cụ phần mềm hỗ trợ thiết kế vi mạch (Synopsis, Cadence, Mentor Graphics, …)
 • Phát triển thiết kế RTL code với Verilog và VHDL
 • Hiểu mô phỏng, kiểm tra, gỡ lỗi và tổng hợp
 • Phát triển thiết kế vật lý và thiết kế kiểm thử

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

 • Thiết kế Front End:
  • Thiết kế RTL
  • Thiết kế Verifier
 • Thiết kế Back End:
  • Thiết kế vật lý

CHỨC DANH CÔNG VIỆC TƯƠNG ỨNG

 • Chuyên viên thiết kế RTL (RTL Designer)
 • Chuyên viên thiết kế kiểm tra và sửa lỗi (Verifier Designer)
 • Chuyên viên thiết kế vật lý (Physical Designer)
2/5 - (3 votes)