Học kỳ IV: Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin (Cloud & CyberSec Management)

Học kỳ IV: Vận hành đám mây và Quản trị An toàn thông tin (Cloud & CyberSec Management)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 4 sẽ nhận được Higher Diploma in Cloud & CyberSec Management.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

các môn học kỳ 4:

Penetration Testing Tools & Techniques

– Tổng quan về các lệnh & công cụ trên Kali Linux

– Tùy chỉnh môi trường bash

– Làm việc với các công cụ như PowerCat, Socat, OSINT Framework.

– Đánh giá WebApp và tấn công

– Tấn công Active Directory

– Tấn công máy chủ cơ sở dữ liệu & máy chủ Jenkins

Malware Analysis & Reverse Engineering

– Nhận dạng mã độc (Malware Analysis)

– Kỹ thuật đảo ngược và tập hợp (Reverse Engineering and Assembly)

– Linux và các nguyên tắc lập trình để phân tích mã độc (Malware Analysis)

– Chống tập hợp, chống debugging và chống VM (Anti- disassembly, anti-debugging, and anti-VM)

Cyber Forensics

– Làm việc với các công cụ điều tra HĐH

– Làm việc với các công cụ điều tra mạng

– Điều tra trên Dark Web, IoT, Mobile

– Giới thiệu luật toàn cầu cho tội phạm mạng

Securing WebApps & Bug Bounty Labs

– Làm việc với các công cụ ứng dụng web, khai thác XSS

– Tiêm mã độc SQL

– Giới thiệu các kỹ thuật trích xuất & khai thác

– SSRF, CSRF

– Lộ trình kiếm tiền thưởng từ việc săn lỗi

– Lab thử thách dựa trên kịch bản

CTF

– Tìm hiểu về CTF

– CTF trên web & Kỹ thuật dịch ngược (Reverse Engineering)

– CTF trên OSINT, Stegnography

Project-IV

– Thực hiện đồ án: Với Red Team và Blue Team để bảo vệ các ứng dụng doanh nghiệp/cơ sở dữ liệu công ty

KẾT THÚC HỌC KỲ IV: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Đánh giá mức độ bảo mật của DN.
 • Kỹ năng phân tích mã độc.
 • Điều tra các sự cố ATTT.
 • Bảo mật và săn lỗ hổng của ứng dụng Web.
 • Kỹ năng tìm kiếm lỗ hổng thông qua Capture-the-Flag.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • Chuyên Viên Giám Sát An Ninh Bảo Mật.
 • Security Architect.
 • IT Security Analyst.
 • Security Engineer.
 • PENTESTER.
 • Bug bounty/hunter.
 • Digital Forensic Analyst.
 • Malware Analyst.
1.3/5 - (3 votes)