Học kỳ II: Kiến trúc và qui trình thiết vi mạch (Chip Architecture Framework)

Học kỳ II: Kiến trúc và qui trình thiết vi mạch (Chip Architecture Framework)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 2 sẽ nhận được Diploma in Chip Architecture Framework.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

CÁC MÔN HỌC KỲ 2:

– Giới thiệu về hệ thống truyền thông.

– Tín hiệu Analog & Digital, kỹ thuật xử lý và điều chế tín hiệu.

– Các thành phần tuyến tính, hàm truyền, độ lợi, đáp ứng tần số, bộ lọc và bộ khuếch đại.

– Kiến trúc bộ xử lý và hệ thống bộ nhớ.

– Thiết kế mạch số và hệ thống máy tính, logic tổ hợp và tuần tự.

– Thiết kế mạch tích hợp tương tự, thiết kế mạch tích hợp kỹ thuật số và mạch tín hiệu hỗn hợp như bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ chuyển đổi dữ liệu.

– Giới thiệu Chip, khối IC, mô-đun, ứng dụng và nhu cầu thiết kế của chúng.

– Giới thiệu quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn từ thiết kế đến sản xuất Chip, IC tại nhà máy.

– Thiết kế logic và mạch, Logic tĩnh.

– Giới thiệu về thiết kế vi mạch kỹ thuật số và tương tự & VLSI.

– Nhiệm vụ của nhà thiết kế chip.

– IC MOS, Các loại IC (Kỹ thuật số, Analog và hỗn hợp).

– Phân loại mạch số (Mạch tổ hợp và mạch tuần tự).

– Ứng dụng trong Điện tử như Máy tính, Điện thoại di động và Thiết bị gia dụng.

– Xác định thông số kỹ thuật của chip, kiến trúc (ASIC/FPGA), mô hình hành vi, thiết kế, xác minh, chế tạo chip và kiểm tra chip.

– Luồng thiết kế vi mạch VLSI – Đặc điểm kỹ thuật, thiết kế kiến trúc, mã hóa RTL & xác minh chức năng, tổng hợp logic, xác minh & kiểm tra logic, thiết kế vật lý, xác minh & phê duyệt vật lý, chế tạo, đóng gói & kiểm tra.

– Chức năng, yêu cầu về hiệu suất, mức tiêu thụ điện năng và các thông số khác.

– Chọn công nghệ xử lý, phân chia chip thành các khối chức năng, tạo thiết kế cấp cao & Tối ưu hóa thiết kế.

– Thực hiện đồ án: Tạo tài liệu thông số Chip dựa trên yêu cầu, đánh giá và lập kế hoạch thiết kế cấp cao nhất (Arch.) bằng sơ đồ khối.

KẾT THÚC HỌC KỲ II: SINH VIÊN HIỂU ĐƯỢC

 • Hiểu kỹ thuật truyền thông trong mạch điện
 • Hiểu mạch tuyến tính và mạch số
 • Phân tích kỹ thuật CMOS và ứng dụng
 • Phân tích mạch kết hợp: Analog và Digital
 • Giải thích chi tiết quy trình thiết kế vi mạch từ khi bắt đầu mô tả chức năng đến khi ra sản phẩm mẫu

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

 • Thiết kế mạch điện Analog và Digital
 • Thiết kế qui trình sản xuất dựa theo yêu cầu
 • Lập mô tả đặc tính, thông số kỹ thuật
 • Phân tích, đánh giá kế hoạch thiết kế

CHỨC DANH CÔNG VIỆC TƯƠNG ỨNG

 • Chuyên viên phân tích và lập thiết kế vi mạch
 • Chuyên viên mô tả SPEC
 • Chuyên viên phân tích thiết kế
3.7/5 - (6 votes)