Tin FPT Jetking

FPT Jetking lan tỏa nhiều giá trị đến cộng đồng thông qua Workshop Online

Tin tặc hoàn toàn có khả năng vượt qua được cơ chế bảo mật để chiếm quyền điều khiển của các Website và Web Application. Workshop Online Tấn công chiếm quyền điều khiển Website & Web Application đã thành công tổ chức vào ngày 26/11 để giúp người tham gia có thêm kiến thức về […]

Sáng Tỏ Phương Thức Tấn Công Website & Web App Cùng FPT Jetking

Bằng cách nào tin tặc có thể xâm nhập, tấn công hàng loạt các website lớn tại Việt Nam? Những lỗ hổng thường gặp là gì? Tất cả sẽ được giải mã trong Workshop Online vào ngày 26/11/2021 tới đây cùng FPT Jetking với chủ đề: “Tấn Công Chiếm Quyền Điều Khiển Website & Web […]