Thiết Kế VHDL: Đào Tạo Chuyên Sâu Tại FPT Jetking

thiet-ke-VHDL
Thiết kế VHDL (VHSIC Hardware Description Language) là quá trình sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) được gọi là VHDL để mô tả và thiết kế các hệ thống điện tử kỹ thuật số. VHDL là một ngôn ngữ mô tả phần cứng tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện tử. Đây là một trong những phần mà bạn sẽ học ở kì 3 ngành thiết kế vi mạch bán dẫn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn về đào tạo chuyên sâu của VHDL tại FPT Jetking.
Thiet-ke-VHDL
Thiết kế VHDL (nguồn: internet)
Và sau đây là 2 nội dung bạn sẽ được học về VHDL khi tham gia học thiết kế vi mạch bán dẫn tại FPT Jetking
1. Thiết kế RTL sử dụng HDL: VHDL
Để mọi người có thể hiểu rõ các thuật ngữ trên thì sau đây là khái niệm về RTL, HDL, VHDL, Verilog:
 • RTL là viết tắt của “Register Transfer Level”, là một cấp độ trừu tượng trong thiết kế phần cứng kỹ thuật số. RTL mô tả hệ thống dưới dạng tập hợp các bộ lưu trữ (register) và các tín hiệu truyền từ bộ nhớ này sang bộ nhớ khác.
RTL
RTL (nguồn: wikipedia)
 • HDL là viết tắt của “Hardware Description Language” (Ngôn ngữ mô tả phần cứng). HDL là một loại ngôn ngữ lập trình được sử dụng để mô tả và thiết kế các hệ thống điện tử kỹ thuật số.
HDL
HDL (nguồn: wikipedia)
 • VHDL là viết tắt của “VHSIC Hardware Description Language” (Ngôn ngữ Mô tả Phần cứng VHSIC). Nó là một trong những ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) phổ biến nhất được sử dụng trong việc thiết kế và mô tả các hệ thống điện tử kỹ thuật.
Dưới đây là các bước cơ bản để sử dụng thiết kế VHDL khi thiết kế RTL:
 • Xác định yêu cầu và thiết kế: Trước khi bắt đầu viết mã VHDL, bạn cần phải có một hiểu biết rõ ràng về yêu cầu của mạch bạn đang thiết kế. Xác định các chức năng, cổng I/O, và các tính năng khác mà mạch cần thực hiện.
 • Viết mã VHDL: Sử dụng một trình soạn thảo VHDL để viết mã. Trong VHDL, bạn sẽ mô tả cách các thành phần của mạch liên kết với nhau, bao gồm các bộ đăng ký, các cổng, bộ chuyển đổi, và các phần khác của mạch. Đảm bảo mã của bạn tuân theo cú pháp và cấu trúc của VHDL.
 • Kiểm tra và mô phỏng: Sau khi viết mã, sử dụng công cụ mô phỏng VHDL để kiểm tra tính đúng đắn của mạch của bạn. Mô phỏng giúp bạn kiểm tra các kịch bản hoạt động khác nhau và đảm bảo mạch hoạt động như mong đợi.
 • Tổng hợp và triển khai: Sau khi mã của bạn đã được kiểm tra và mô phỏng, bạn có thể sử dụng công cụ tổng hợp để chuyển mã VHDL thành một mạch logic cụ thể, chẳng hạn như một mạch FPGA hoặc một mạch ASIC.
 • Kiểm tra trên phần cứng thực tế (nếu cần): Nếu có thể, sau khi triển khai, kiểm tra mạch của bạn trên phần cứng thực tế để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng đắn trong môi trường thực tế.
 • Hiệu chỉnh và tối ưu hóa: Dựa trên kết quả của kiểm tra trên phần cứng thực tế, bạn có thể cần phải hiệu chỉnh và tối ưu hóa mã VHDL của mình để cải thiện hiệu suất hoặc khắc phục các vấn đề.
2. Test bench (TB) sử dụng: VHDL
Test bench là một môi trường mô phỏng hoặc kiểm tra độc lập được tạo ra để kiểm tra hoặc mô phỏng một mạch điện tử (circuit), một module hoặc một hệ thống phức tạp hơn.
test-bench
Test bench
Để thiết kế một test bench bằng VHDL, bạn cần tạo một môi trường mô phỏng độc lập để kiểm tra mạch VHDL của bạn. Dưới đây là một số bước cơ bản để thiết kế một test bench VHDL:
 • Xác định yêu cầu kiểm tra: Trước hết, xác định các chức năng và tính năng cần được kiểm tra trong mạch VHDL của bạn. Xác định các tín hiệu đầu vào và các điều kiện biên mà bạn muốn thử nghiệm.
 • Viết mã VHDL cho test bench: Tạo một module test bench riêng biệt từ mạch VHDL chính của bạn. Test bench này sẽ tạo ra các tín hiệu đầu vào, cung cấp chúng cho mạch VHDL, và sau đó kiểm tra các tín hiệu đầu ra của mạch để đảm bảo rằng chúng phản ánh chính xác các chức năng được yêu cầu.
 • Tạo các tín hiệu đầu vào: Trong test bench, tạo các tín hiệu đầu vào mà mạch VHDL của bạn mong đợi. Điều này bao gồm tạo ra các tín hiệu đầu vào và gán giá trị cho chúng theo các điều kiện kiểm tra khác nhau.
 • Kích hoạt mạch VHDL: Sử dụng tín hiệu đầu vào đã tạo, kích hoạt mạch VHDL của bạn bằng cách gắn nó với test bench.
 • Kiểm tra các tín hiệu đầu ra: Theo dõi các tín hiệu đầu ra của mạch VHDL trong test bench và so sánh chúng với các kết quả mong đợi. Đảm bảo rằng mạch hoạt động chính xác dưới tất cả các điều kiện kiểm tra.
 • Tạo tập tin kiểm tra (test vector file) nếu cần: Đôi khi, bạn có thể muốn tạo các tập tin kiểm tra chứa các giá trị đầu vào và kết quả mong đợi. Điều này giúp quản lý và tái sử dụng các kịch bản kiểm tra.
 • Mô phỏng và debug: Sử dụng trình mô phỏng VHDL để chạy test bench và kiểm tra kết quả. Nếu có lỗi, sử dụng các công cụ debug để định vị và sửa chữa chúng.
 • Kiểm tra trên phần cứng thực tế (nếu cần): Sau khi test bench chạy thành công trên mô phỏng, bạn có thể muốn kiểm tra mạch của mình trên phần cứng thực tế để đảm bảo rằng nó hoạt động như mong đợi.
Việc thiết kế Test bench là một phần quan trọng của quy trình thiết kế phần cứng và giúp đảm bảo rằng mạch của bạn hoạt động chính xác và đáng tin cậy trong mọi tình huống.
Với chương trình đào tạo về thiết kế VHDL tại FPT Jetking, bạn sẽ được hướng dẫn và đào tạo một cách chuyên sâu về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL. Chương trình này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế và mô phỏng các mạch điện tử, từ thiết kế cho RTL đến test bench. Bạn sẽ có cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức vào thực tế, chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế phần cứng. Đến với FPT Jetking, bạn sẽ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành công nghiệp điện tử và viễn thông.
Bạn đam mê công nghệ và muốn khám phá về VHDL? Tại FPT Jetking, chúng tôi đang tổ chức khóa học chuyên sâu về thiết kế vi mạch bán dẫn. VHDL là phần nội dung trong kỳ 3 của chương trình đào tạo. Với thời gian kéo dài trong 2 năm, khóa học này phù hợp cho sinh viên, học sinh và người đi làm. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay nếu bạn quan tâm đến khóa học này!
đánh giá