Trí tuệ nhân tạo giờ có thể tự xây dựng thế giới ảo trong game

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Lyon, Purdue và Ubisoft đã công bố một nghiên cứu gần đây cho thấy tương lai của ngành game: một trí tuệ nhân tạo có thể tự xây dựng phong cảnh 3D.

Giống như công nghệ tự chế ảnh chân dung người nổi tiếng của Nvidia, công nghệ này chỉ cần rất ít can thiệp của con người. Người thiết kế sẽ chỉ cần đóng góp một số yếu tố căn bản, vẽ một vài đường nét và sau đó bắt trí tuệ nhân tạo làm hết phần việc còn lại: thiết kế khoảng trống, độ cao, và sắp xếp các yếu tố sao cho trông tự nhiên nhất có thể.

Trí tuệ nhân tạo giờ có thể tự xây dựng thế giới ảo trong game - Ảnh 1.

Chỉ cần vẽ vài đường cơ bản, trí tuệ nhân tạo sẽ xây dựng phần còn lại

Như bài báo cáo đã chỉ ra, đây chỉ là khởi đầu cho công nghệ này. Các nghiên cứu trong tương lai có thể giúp cho trí tuệ nhân tạo có khả thiết kế toàn bộ cảnh quan trong game, và các trí tuệ nhân tạo sẽ có thể xử lý cả các yếu tố phức tạp hơn trong môi trường như là cát và thực vật.

Theo Genk

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

Học Viện Mạng và Phần Cứng – jetking.fpt.edu.vn

đánh giá