Khóa Học Bảo Mật Đám Mây: Hành Trình Học Tập Đầy Thú Vị

khoa-hoc-baomat-dam-may
Trong khóa học bảo mật đám mây tại FPT Jetking, bạn sẽ được trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để hiểu và bảo vệ môi trường đám mây. Từ việc hiểu về kỹ năng, sẽ được học gì ở khóa học đến các công nghệ đám mây đến phân tích rủi ro và triển khai các biện pháp bảo mật, khóa học này sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia an ninh đám mây có khả năng đáp ứng các thách thức bảo mật ngày càng phức tạp.

Kỹ năng sẽ được học ở khóa học bảo mật đám mây

 • Hiểu biết về Công nghệ đám mây: Bạn sẽ học được về các dịch vụ và công nghệ đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud Platform, bao gồm cách chúng hoạt động, cách triển khai, và cách quản lý.
 • Bảo mật hạ tầng đám mây: Bạn sẽ hiểu về các vấn đề bảo mật cụ thể liên quan đến hạ tầng đám mây, bao gồm quản lý quyền truy cập, kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu và kiểm tra an ninh.
 • Phân tích rủi ro và Phản ứng ứng phó: Bạn sẽ học cách phân tích rủi ro trong môi trường đám mây và phát triển các biện pháp ứng phó như triển khai các giải pháp bảo mật, xây dựng các quy trình kiểm tra và đáp ứng sự cố an ninh.
 • Kiểm thử thâm nhập: Bạn có thể học cách thực hiện các kỹ thuật kiểm thử thâm nhập đối với các ứng dụng và hạ tầng đám mây để xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
 • Tuân thủ và Điều chỉnh: Bạn sẽ hiểu về các quy định và tiêu chuẩn bảo mật đám mây như GDPR, HIPAA và PCI DSS, cũng như cách áp dụng và duy trì tuân thủ trong môi trường đám mây.
 • Kỹ năng quản lý an ninh: Bạn có thể học cách quản lý các dịch vụ bảo mật đám mây, bao gồm cách thiết lập và cấu hình các công cụ giám sát, báo cáo và phân tích an ninh.
 • Học cách sử dụng công cụ và công nghệ: Bạn sẽ làm quen với các công cụ và công nghệ cụ thể được sử dụng trong bảo mật đám mây như Firewalls, IDS/IPS, SIEM, WAF và nhiều hơn nữa.

Ai nên học khóa học bảo mật đám mây?

Khóa học bảo mật đám mây là lựa chọn phù hợp cho một loạt các đối tượng, bao gồm:
 • Chuyên gia Bảo mật Thông tin: Những người làm việc trong lĩnh vực bảo mật thông tin có thể muốn mở rộng kiến thức của họ để áp dụng vào môi trường đám mây ngày càng phổ biến.
chuyen-gia-bao-mat-dam-may
Chuyên gia bảo mật đám mây
 • Quản lý An ninh Mạng: Quản lý an ninh mạng có thể muốn học về các phương pháp và công cụ cụ thể để quản lý và bảo vệ môi trường đám mây của tổ chức.
 • Nhà Quản trị Hệ thống và Mạng: Các quản trị viên hệ thống và mạng đang thúc đẩy chuyển đổi của họ sang mô hình đám mây và cần hiểu rõ về cách triển khai và bảo mật hạ tầng đám mây.
 • Nhà Phát triển Ứng dụng: Những người phát triển ứng dụng cần hiểu về các nguyên tắc và các biện pháp bảo mật khi phát triển và triển khai ứng dụng trong môi trường đám mây.
 • Quản lý Dịch vụ Đám mây: Các quản lý dịch vụ đám mây cần hiểu về các vấn đề bảo mật đặc biệt của họ để cung cấp một môi trường đám mây an toàn cho khách hàng.
 • Người quản lý Dự án Đám mây: Người quản lý dự án đám mây cần hiểu rõ về các yêu cầu bảo mật và quản lý rủi ro trong quá trình triển khai và vận hành môi trường đám mây.
 • Nhân viên Kinh doanh và Quản lý: Người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý cần hiểu về các vấn đề bảo mật đám mây để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và luật pháp liên quan.
Nhan-vien-kinh-doanh-va-quan-ly
Nhân viên kinh doanh và quản lý
Qua đó, bất kỳ ai làm việc hoặc quan tâm đến lĩnh vực bảo mật và muốn áp dụng kiến thức của mình vào môi trường đám mây đều nên học khóa học bảo mật đám mây.

Bạn sẽ học được gì trong khóa học bảo mật đám mây?

 • Hiểu biết về mô hình đám mây: Bạn sẽ học về các loại đám mây như công cộng, riêng tư và hybrid, cũng như các dịch vụ cụ thể của nhà cung cấp đám mây như AWS, Azure và Google Cloud Platform.
 • Các vấn đề bảo mật đặc biệt của đám mây: Bạn sẽ tìm hiểu về các thách thức bảo mật đặc biệt của môi trường đám mây như quản lý quyền truy cập, kiểm soát truy cập, bảo mật dữ liệu, và kiểm thử thâm nhập.
 • Công cụ và kỹ thuật bảo mật đám mây: Bạn sẽ làm quen với các công cụ và kỹ thuật cụ thể được sử dụng để bảo vệ môi trường đám mây, bao gồm Firewalls, Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS), và Security Information and Event Management (SIEM).
 • Kiểm tra và đánh giá an ninh: Bạn sẽ học cách thực hiện kiểm tra và đánh giá an ninh cho hạ tầng đám mây, bao gồm kiểm thử thâm nhập, đánh giá rủi ro, và phân tích bảo mật.
 • Tuân thủ và Luật pháp: Bạn sẽ hiểu về các quy định và tiêu chuẩn bảo mật quan trọng như GDPR, HIPAA, và PCI DSS, cũng như cách áp dụng và duy trì tuân thủ trong môi trường đám mây.
 • Quản lý rủi ro và Phản ứng ứng phó: Bạn sẽ học cách đánh giá rủi ro, phát triển các biện pháp phòng ngừa, và phản ứng với các sự cố an ninh trong môi trường đám mây.
 • Tư vấn và triển khai: Bạn sẽ được trang bị kiến thức để tư vấn và triển khai các giải pháp bảo mật đám mây cho tổ chức hoặc doanh nghiệp.
Khóa học bảo mật đám mây tại FPT Jetking sẽ cung cấp cho bạn một cơ sở vững chắc về các nguyên lý và phương pháp bảo mật đám mây, giúp bạn trở thành một chuyên gia an ninh đám mây có kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ thông tin và hạ tầng của tổ chức trong môi trường đám mây ngày càng phát triển.
Hiện tại, FPT Jetking đang mở khóa học quản trị an ninh mạng và đám mây. Chương trình diễn ra 2 năm tương ứng với 4 kỳ, có 3 ca học sáng – chiều – tối. Phù hợp với những ai đang là học sinh, sinh viên, người đi làm muốn nâng cao kiến thức về an ninh mạng trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay. Bạn có hứng thú về ngành này vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất nhé!
đánh giá