Bật mí kho Ebooks về các Thủ Thuật Hacking cho dân FJK

“Trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” là câu châm ngôn đúng muôn thuở từ xưa đến nay. Ngoại trừ thời gian học và thực hành trên lớp, chúng ta không nên bỏ phí khoảng thời gian rảnh ngoại khóa. Hãy nỗ lực không ngừng nghỉ để khi nhìn lại sẽ không bao giờ phải hối hận các bạn nhé.

Danh sách dưới đây bao gồm một số đầu sách ở trình độ nhập môn và advanced, phù hợp cho mọi trình độ của các Kỹ sư An Ninh Mạng tương lai.

Click link sau để download: http://bit.ly/hacking_ebooks_fptjetking

1. Advanced Penetration Testing
2. Computer Hacking For Beginners
3. Cyber Security Essentials
4. Gray Hat Hacking
5. Hacking – An unofficial guide
6. Hacking exposed 7th edition
7. Hacking – The beginners complete guide
8. Hacking the hacker
9. Hacking – The art of exploitation 2nd edition
10. The hacker playebook 3rd edition
11. Web hacking 101
12. Wifi hacking for beginners

Nguồn: itechhacks