Học kỳ IV: Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số

Học kỳ IV: Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số

Học chuyên sâu về kỹ năng bảo mật như phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), dò quét phân tích lỗ hổng bảo mật, xây dựng kịch bản tấn công và phòng thủ (Pentest)… cho hạ tầng mạng của doanh nghiệp. Điều tra, phân tích, khoanh vùng các cuộc tấn công, từ đó lần theo dấu vết của tin tặc, đưa tin tặc ra ánh sáng.

các môn học kỳ 4:

Working with Cloud Infrastructure-II

Các nội dung chương trình Cloud của AWS

  • Các dịch vụ cơ bản AWS
  • EC2, EBS, VPC, S3
  • Giám sát các dịch vụ AWS
  • Quản lý định danh và quản lý truy cập (IAM)
Ethical Hacking

Chương trình tương đương CEHv11

Pentesting

Chương trình tương đương CPENT

Digital Forensics

Chương trình tương đương CHFIv9

Project-4

Triển khai giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ  thống mạng của doanh nghiệp.

KẾT THÚC HỌC KỲ IV: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

  • Sinh viên có khả năng hoạch định và triển khai các dịch vụ cần thiết với AWS của Amazon cho doanh nghiệp.
  • Sinh viên có khả năng triển khai và cấu hình bảo mật cho các thiết bị đầu cuối và bảo mật được hệ thống mạng sử dụng các tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép.
  • Sinh viên có kỹ năng thực hiện kiểm thử xâm nhập, đồng thời trình bày báo cáo về các nguy cơ bảo mật cũng như có khả năng đề xuất các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
  • Sinh viên có khả năng tham gia vào đội ngũ điều tra số của doanh nghiệp, chuyên thu thập thông tin, phân tích điều tra và trình bày báo cáo các kết quả cho cơ quan tổ chức.
  • Hoàn thành đồ án giúp sinh viên có kỹ năng triển khai được hệ thống bảo mật hợp nhất cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.