Học kỳ IV: Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số. Giám sát và phân tích bảo mật mạng và AWS Cloud

Học kỳ IV: Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số. Giám sát và phân tích bảo mật mạng và AWS Cloud

Học chuyên sâu về kỹ năng bảo mật như phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), dò quét phân tích lỗ hổng bảo mật, xây dựng kịch bản tấn công và phòng thủ (Pentest)… cho hạ tầng mạng của doanh nghiệp. Điều tra, phân tích, khoanh vùng các cuộc tấn công, từ đó lần theo dấu vết của tin tặc, đưa tin tặc ra ánh sáng.

các môn học kỳ 4:

Working with Cloud Infrastructure-II

Sau khi học môn Working with Cloud Infrastructure-II, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng hoạch định và triển khai các dịch vụ cần thiết với Amazon AWS cho doanh nghiệp.
 • Khả năng phân tích và giám sát các dịch vụ của Amazon AWS.
 • Khả năng quản lý định danh và quản lý truy cập IAM.
 • Đăng ký thi chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01).
Network Security

Sau khi học môn Network Security, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng triển khai và cấu hình bảo mật cho các thiết bị đầu cuối và bảo mật được hệ thống mạng sử dụng các tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép.
 • Khả năng xây dựng hệ thống giám sát, ghi log và phân tích bảo mật mạng (SIEM/SOC).
 • Khả năng phục hồi các thông tin khi bị hack.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ quốc tế CND (Certified Network Defender).
Ethical Hacking (Pentesting)

Chương trình tương đương CPENT
Sau khi học môn Ethical Hacking (Pentesting), sinh viên sẽ có:

 • Khả năng kiểm thử (pentest) để tìm ra các lỗ hổng và đưa ra các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng nội bộ và trên môi trường đám mây doanh nghiệp.
 • Khả năng săn lỗi (bug bounty/hunter) trong không gian mạng.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ CEHv11.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ CPENT.
Digital Forensics

Sau khi học môn Digital Forensics, sinh viên sẽ có:

 • Kỹ năng thực hiện kiểm thử xâm nhập, đồng thời trình bày báo cáo về các nguy cơ bảo mật cũng như có khả năng đề xuất các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
 • Khả năng tham gia vào đội ngũ điều tra số của doanh nghiệp, chuyên thu thập thông tin, phân tích điều tra và trình bày báo cáo các kết quả cho cơ quan tổ chức.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ CHFIv10.
Project-IV

Triển khai giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ  thống mạng của doanh nghiệp.

KẾT THÚC HỌC KỲ IV: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Sinh viên có khả năng hoạch định và triển khai các dịch vụ cần thiết với Amazon AWS cho doanh nghiệp.
 • Sinh viên có khả năng triển khai và cấu hình bảo mật cho các thiết bị đầu cuối và bảo mật được hệ thống mạng sử dụng các tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép.
 • Sinh viên có kỹ năng thực hiện kiểm thử xâm nhập, đồng thời trình bày báo cáo về các nguy cơ bảo mật cũng như có khả năng đề xuất các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
 • Sinh viên có khả năng tham gia vào đội ngũ điều tra số của doanh nghiệp, chuyên thu thập thông tin, phân tích điều tra và trình bày báo cáo các kết quả cho cơ quan tổ chức.
 • Sinh viên có khả năng xây dựng hệ thống giám sát, ghi log và phân tích bảo mật mạng (SIEM/SOC).
 • Hoàn thành đồ án giúp sinh viên có kỹ năng triển khai được hệ thống bảo mật hợp nhất cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • Security Operations Center (SOC) Analyst.
 • Security Architect.
 • IT Security Analyst.
 • Security Engineer.
 • PENTESTER.
 • Bug bounty/hunter.
 • Digital Forensic Analyst.

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

 • Nguyễn Mạnh Cương -Trưởng phòng CNTT.
 • Huỳnh Thanh Thịnh – Trưởng phòng kỹ thuậtTrịnh Thanh Dũng – Trưởng phòng IT.
 • Nguyễn Đình Trọng – DevOps Leader.
 • Lý Duy – Trưởng nhóm tư vấn triển khai.
 • Trần Thanh Tùng – SOC Team leader.
 • Đào Duy Khoa – Chuyên viên bảo vệ hạ tầng mạng.
 • Vũ Hữu Sơn – Kỹ sư vận hành hệ thống cloud.
 • Trịnh Thanh Dũng – Trưởng phòng IT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.