Học kỳ III: Thiết kế, triển khai, bảo mật hệ thống và dịch vụ mạng Linux Server, Windows Server, Azure Cloud

Học kỳ III: Thiết kế, triển khai, bảo mật hệ thống và dịch vụ mạng Linux Server, Windows Server, Azure Cloud

Sinh viên học cách triển khai các dịch vụ mạng của Microsoft, Linux. Ngoài ra, các bạn còn được tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft Azure.

các môn học kỳ 3:

Implementing Microsoft Services

Sau khi học môn Implementing Microsoft Services, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng cài đặt, quản trị và bảo mật các dịch vụ trên HĐH Windows Server (ADDS, DNS, DHCP, GPOs, WSUS, Hyper-V, Failover-Cluster, NLB,…)
 • Khả năng hoạch định, triển khai và bảo mật các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Linux (Web, Mail, KVM, LVM, File Services, DHCP, DNS,…).
 • Sinh viên có kiến thức tương đương với chứng chỉ MCSA 2016/2019.
Implementing Linux Services-I

Sau khi học môn Implementing Linux Services-I, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng cấu hình cơ bản cho máy chủ Linux (như hostname, ngày giờ, địa chỉ IP tĩnh, sudo,…).
 • Khả năng cấu hình và bảo mật dịch vụ SSH, trao đổi tập tin an toàn thông qua SCP.
 • Khả năng cấu hình nhiều website cùng hosting trên một máy chủ Apache HTTP.
 • Khả năng bảo mật máy chủ Linux thông qua cấu hình SELinux và Firewall.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ RHCSA (EX-200).
Implementing Linux Services-II

Sau khi học môn Implementing Linux Services-II, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng viết Bash Shell Script phục vụ cho các tác vụ quản trị thường xuyên lặp đi lặp lại.
 • Khả năng hoạch định, triển khai và bảo mật các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Linux (Web, DNS, Mail, FTP/SMB/NFS, Firewall, MariaDB, KVM, LVM,…)
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ RHCE (EX-300).
Working with Cloud Infrastructure-I

Sau khi học môn Working with Cloud Infrastructure-I, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng hiểu và triển khai các dịch vụ trên Cloud Microsoft Azure.
 • Khả năng xây dựng hạ tầng đám mây và bảo mật dịch vụ trên Microsoft Azure (VM, Load-balancer, DB, Security, WebApps,…).
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ AZ-900.
Project-III

Khảo sát nhu cầu, lên kế hoạch triển khai và bảo mật các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows, Linux và Microsoft Azure.

KẾT THÚC HỌC KỲ III: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Sinh viên sẽ có khả năng cài đặt, quản trị và bảo mật các dịch vụ trên HĐH Windows Server.
 • Khả năng hoạch định và triển khai được các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Linux.
 • Khả năng hiểu và triển khai các dịch vụ trên Cloud Microsoft Azure.
 • Đăng ký thi các chứng chỉ RHCSA, RHCE và AZ-900.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • IT Infrastructure Specialist.
 • IT Infra Support Engineer.
 • Nhân Viên IT – Truyền Thông.
 • IT Service Specialist.
 • ITS Solution Engineer.
 • IT Assistant.
 • Systems Administrator.
 • IT Engineer.
 • Technical Engineer (IT).
 • IT Network Administrator.
 • IT Infra – Windows Administrator.

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

 • Phạm Hoàng Linh – Infrastructure Engineer.
 • Ngô Trọng Quí – System Adminitrator.
 • Nguyễn Văn Khoa – SysOps admin.
 • Nguyễn Minh Thiện – System Admin.
 • Phạm Hoài Đức – System Admin.
 • Quách Nguyễn Hoàng – Nhân viên triển khai dự án.
 • Lưu Thiệu Vạn – Chuyên viên quản trị hệ thống SAN Storage.
 • Hữu Tín – Chuyên viên Quản Lý Hệ thống Ứng dụng.
 • Trần Duy Phương – Senior IT Executive.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.