Học kỳ III: Bảo mật Hệ thống & các Dịch vụ mạng

Học kỳ III: Bảo mật Hệ thống & các Dịch vụ mạng

Sinh viên học cách triển khai các dịch vụ mạng của Microsoft, Linux. Ngoài ra, các bạn còn được tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft Azure.

các môn học kỳ 3:

Implementing Microsoft Services

Nội dung chương trình tương đương với  chương trình MCSA 2016 (740, 741, 742)

  • 70-740: ADDS, Hyper-V
  • 70-741: DNS, DHCP, IPAM, RDS, SDN
  • 70-742: GPO, ADCS, ADFS
Implementing Linux Services-I

Chương trình học tương đương với chương trình  RHEL-EX-200.

Implementing Linux Services-II

Chương trình học tương đương với chương trình  RHEL-EX-300

Working with Cloud Infrastructure-I

Chương trình học về Cloud MS Azure.

  • Đăng ký Azure, AzureVM, Storage, Network.
  • Azure SQL và Webapp
Project-3

Hoạch định và triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên cả hai nền tảng hệ điều hành Windows và Linux.

KẾT THÚC HỌC KỲ III: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

  • Sinh viên có khả năng triển khai và quản trị các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp như: Active Directory, DNS, DHCP, Web Server IIS,… trên hệ điều hành Windows.
  • Sinh viên có khả năng hiểu và triển khai các dịch vụ trên Cloud Microsoft Azzure.
  • Sinh viên có khả năng hoạch định và triển khai được các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows và Linux.