Học kỳ III: Quản trị và bảo mật đám mây (Cloud Management & Security)

Học kỳ III: Quản trị và bảo mật đám mây (Cloud Management & Security)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 3 sẽ nhận được Associate Diploma in System Administration & Security.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

các môn học kỳ 3:

KẾT THÚC HỌC KỲ III: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Thiết kế, triển khai, vận hành và bảo mật hạ tầng, dịch vụ đám mây trên nền tảng Microsoft Azure.
 • Triển khai hạ tầng đám mây lai và tự động hóa.
 • Bảo mật cho môi trường đa đám mây.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • Cloud / Network Server Engineer.
 • Cloud Engineer.
 • Cloud / Network System Admin.
 • Server Engineer.
 • IT Cloud Engineer.
 • Cloud Infrastructure Architect.
 • Cloud Solutions Engineer.
 • Associate Cloud Support Engineer.
 • Cloud Consultant.
 • Hybrid Cloud Engineer.
 • Cloud Cyber Security Analyst.

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

 • Phạm Hoàng Linh – Infrastructure Engineer.
 • Ngô Trọng Quí – System Adminitrator.
 • Nguyễn Văn Khoa – SysOps admin.
 • Nguyễn Minh Thiện – System Admin.
 • Phạm Hoài Đức – System Admin.
 • Quách Nguyễn Hoàng – Nhân viên triển khai dự án.
 • Lưu Thiệu Vạn – Chuyên viên quản trị hệ thống SAN Storage.
 • Hữu Tín – Chuyên viên Quản Lý Hệ thống Ứng dụng.
 • Trần Duy Phương – Senior IT Executive.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *