Học kỳ II: Thiết kế, triển khai và bảo mật hạ tầng mạng doanh nghiệp

Học kỳ II: Thiết kế, triển khai và bảo mật hạ tầng mạng doanh nghiệp

Học chuyên sâu về hạ tầng mạng và bảo mật dựa trên chương trình CCNA và CCNP Security mới nhất của Cisco, giúp các bạn xây dựng được nền tảng vững chắc về Network và Network Security. Ngoài ra các bạn được tham gia xây dựng, triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp trên các thiết bị Cisco.

CÁC MÔN HỌC KỲ 2:

Computer Networking

Sau khi học môn Computer Networking, sinh viên sẽ có:

 • Kiến thức về cách vận hành của một mô hình mạng hoàn chỉnh.
 • Khả năng phân tích và xử lý các sự cố mạng cơ bản.
Implementing Cisco Device Network

Sau khi học môn Implementing Cisco Device Network, sinh viên sẽ có:

 • Sinh viên có khả năng cấu hình các thiết bị Switch, Router,… của hãng Cisco.
 • Khả năng thiết kế và quản trị, xử lý sự cố của hệ thống mạng cho Doanh nghiệp.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ CCNA quốc tế sau khi học môn này.
Implementing Cisco Network Security

Sau khi học môn Implementing Cisco Network Security, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng bảo mật hạ tầng mạng cho Doanh nghiệp.
 • Sinh viên có khả năng cấu hình các thiết bị Firewall Cisco.
 • Khả năng phát hiện và xử lý các nguy cơ và lỗ hổng trong hạ tầng mạng doanh nghiệp.
 • Khả năng đăng ký thi chứng chỉ CCNP Security sau khi học môn này.
Project-II

Hoạch định, triển khai và bảo mật hạ tầng mạng cho doanh nghiệp

KẾT THÚC HỌC KỲ II: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Sinh viên có khả năng hoạch định, triển khai và bảo mật hạ tầng mạng.
 • Sinh viên có khả năng phân tích và xử lý các sự cố hạ tầng mạng.
 • Sinh viên có khả năng cấu hình được hạ tầng mạng cho doanh nghiệp với các thiết bị Switch, Router, Firewall,… của hãng Cisco.
 • Sinh viên có khả năng phát hiện và xử lý các nguy cơ và lỗ hổng trong hạ tầng mạng doanh nghiệp.
 • Sinh viên có thể thi chứng chỉ CCNA, CCNP quốc tế có hiệu lực 2 năm sau khi học môn này.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • IT Technician.
 • Technical Support Officer.
 • IT Support/helpdesk.
 • Network Engineer.

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

 • Huỳnh Quốc Nguyễn – IT Support.
 • Đỗ Tiến Thanh – Technical Support.
 • Lê Hoài Linh – Chuyên viên Vận hành mạng.
 • Trần Hoàng Phúc – Team Leader HelpDesk Office, Cinema & Network.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.