Học kỳ II: Bảo mật Hạ tầng mạng

Học kỳ II: Bảo mật Hạ tầng mạng

Học chuyên sâu về hạ tầng mạng và bảo mật dựa trên chương trình CCNA và CCNP Security mới nhất của Cisco, giúp các bạn xây dựng được nền tảng vững chắc về Network và Network Security. Ngoài ra các bạn được tham gia xây dựng, triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp trên các thiết bị Cisco.

CÁC MÔN HỌC KỲ 2:

Computer Networking

Mạng căn bản với các cơ chế kiểm soát tắt nghẽn, chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, phân mảnh,…

Implementing Cisco Device Network

Chương trình tương đương với  CCNA 200-301

Implementing Cisco Network Security

Chương trình tương đương với  CCNP 350-701 SCOR

Project-II

Hoạch định, triển khai và bảo mật hạ  tầng mạng cho doanh nghiệp

KẾT THÚC HỌC KỲ II: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

  • Sinh viên có khả năng hoạch định và triển khai được hạ tầng mạng và xử lý được các sự cố cơ bản trong mô hình mạn SOHO của doanh nghiệp.
  • Sinh viên có khảng triển khai và cấu hình được hạ tầng mạng cho doanh nghiệp với các thiết bị Switch và Router của hãng Cisco.
  • Sinh viên có khả năng phát hiện các nguy cơ và lỗ hỏng trong hạ tầng mạng doanh nghiệp. Hơn nữa, sinh viên có thể triển khai các giải pháp bảo mật hạ tầng mạng với Cisco IOS Security hay Cisco ASA.
  • Sinh viên có khả năng hoạch định, triển khai và bảo mật được hạ tầng mạng cho doanh nghiệp.