Học kỳ I: Bảo mật Phần cứng & Hệ điều hành

Học kỳ I: Bảo mật Phần cứng & Hệ điều hành

Sinh viên được tiếp thu kiến thức cơ bản về điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành, ứng dụng môi trường văn phòng, và IoT. Với phương pháp học tập “Project Based Learning”, kết thúc học kỳ I bạn sẽ có trong tay sản phẩm IoT do chính tay bạn tạo ra có thể ứng dụng vào thực tế đời sống.

Các môn học kỳ 1:

Electronics Fundamentals

Sinh viên có khả năng kiểm tra và thiết kế các mạch điện tử ứng dụng cho IoT sau này. Sinh viên cũng có thể làm việc về điện tử như chẩn đoán và sửa chữa linh kiện điện tử máy tính.

Computer Hardware, OS & Email Client

Sinh viên có khả năng làm kiến thức và kỹ năng HelpDesk cơ bản về việc sửa chữa máy tính, hệ điều hành, cấu hình và xử lý sự cố email client và các ứng dụng khác trên máy tính người dùng cuối.

IoT

Sinh viên có khả năng hoạch định, thiết kế các giải pháp IoT cho nhu cầu sử dụng trong nhà hoặc doanh nghiệp.

Project

Sinh viên có khả năng làm được các dự án IoT cơ bản như thiết kế và triển khai ứng dụng IoT cho nhà thông minh, nông nghiệp thông minh,…v…v…

KẾT THÚC HỌC KỲ I: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

  • Chẩn đoán & sửa chữa linh kiện điện tử máy tính, thiết kế các mạch điện tử.
  • Làm helpdesk cơ bản về sửa chữa máy tính, hệ điều hành, cấu hình, xử lý sự cố email client & các ứng dụng khác trên máy tính người dùng cuối.
  • Hoạch định, thiết kế các giải pháp IoT.