Học kỳ I: Cài đặt,và bảo mật phần cứng, hệ điều hành. Thiết kế triển khai và bảo mật thiết bị IoT

Học kỳ I: Cài đặt,và bảo mật phần cứng, hệ điều hành. Thiết kế triển khai và bảo mật thiết bị IoT

Sinh viên được tiếp thu kiến thức cơ bản về điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành, ứng dụng môi trường văn phòng, và IoT. Với phương pháp học tập “Project Based Learning”, kết thúc học kỳ I bạn sẽ có trong tay sản phẩm IoT do chính tay bạn tạo ra có thể ứng dụng vào thực tế đời sống.

Các môn học kỳ 1:

BE (Basic Electronics)

Sau khi học môn Basic Electronics, sinh viên sẽ có:

 • Hiểu các thông số kỹ thuật điện tử và chẩn đoán xử lý sự cố linh kiện điện tử phần cứng.
 • Khả năng thiết kế các mạch điện tử ứng dụng IoT và lập trình nhúng điều khiển thiết bị IoT.
CHOM (Computer Hardware & OS & Messaging)

Sau khi học môn Computer Hardware & OS & Messaging, sinh viên sẽ có:

 • Khả năng hiểu thông số kỹ thuật phần cứng và cấu hình hệ thống theo nhu cầu.
 • Khả năng chẩn đoán xử lý sự cố máy tính ( phần cứng, hệ điều hành và phần mềm).
 • Khả năng thiết lập và cấu hình mạng gia đình, văn phòng.
 • Khả năng xử lý sự cố các thiết bị ngoại vi (Printer, Camera,…).
IoT

Sau khi học môn IoT, sinh viên sẽ có:

 • Kiến thức về hệ thống IoT (nhà thông minh, khóa cửa điện tử, hệ thống tự động,…).
 • Khả năng thiết kế, triển khai hệ thống IoT.
 • Bảo mật IoT và xử lý các lỗ hổng trong hệ thống IoT.
Project-I

Sinh viên có khả năng làm được các dự án IoT như thiết kế, triển khai và bảo mật nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, xe điều khiển thông minh, máy rửa tay cảm biến, hệ thống an ninh thông minh, hệ thống tưới tự động, khóa cửa điện tử – Access Control… và nhiều dự án ứng dụng IoT khác.

KẾT THÚC HỌC KỲ I: SINH VIÊN SẼ LÀM ĐƯỢC

 • Sinh viên có khả năng chuẩn đoán và xử lý sự cố linh kiện điện tử IoT và linh kiện điện tử phần cứng.
 • Sinh viên có khả năng chẩn đoán xử lý sự cố máy tính (bao gồm phần cứng, hệ điều hành và phần mềm).
 • Sinh viên có khả năng thiết lập và cấu hình mạng gia đình, văn phòng.
 • Sinh viên có khả năng xử lý sự cố các thiết bị ngoại vi (Printer, Camera,…).
 • Sinh viên có thể tư vấn cấu hình hệ thống phần cứng máy theo nhu cầu.
 • Sinh viên có thể bảo mật phần cứng và hệ diều hành
 • Sinh viên có khả năng thiết kế, triển khai hệ thống IoT (nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, hệ thống tưới tự động, khóa cửa điện tử- Access Control,..)
 • Sinh viên có khả năng bảo mật IoT và xử lý các lỗ hổng trong hệ thống IoT.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG

 • Technical Staff.
 • IT Helpdesk.
 • Nhân viên bán hàng IT/IoT.

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

 • Lê Đăng Phát – IT Helpdesk.
 • Đoàn Tuấn Thanh – IT Technician.
 • Lê Vũ Linh – Nhân viên IT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.