KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ FPT JETKING

HDNSSM – Higher Diploma in Network Security & System Management

FPT Jetking là Hệ thống đào tạo Quản Trị Hệ Thống & An Ninh Mạng Quốc tế, tại đây bạn sẽ được học tất cả các môn liên quan đến công việc của một Kỹ thuật viên an ninh mạng chỉ với chương trình học tương đương 4 học kỳ trong vòng 2 năm. Sinh viên FPT Jetking còn được tham gia các giờ học trực tiếp cùng với doanh nghiệp ngoài việc học chính ở trường. Ngay sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

HỌC KỲ 1

Bảo mật phần cứng & Hệ điều hành

Chi tiết môn học kỳ 1

HỌC KỲ 2

Bảo mật hạ tầng mạng

Chi tiết môn học kỳ 2

HỌC KỲ 3

Bảo mật hạ tầng mạng

Chi tiết môn học kỳ 3

HỌC KỲ 4

Kiểm thử, Khai thác lỗ hổng & Điều tra số

Chi tiết môn học kỳ 4

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Được trải nghiệm thông qua các kênh: tài liệu nội bộ, tài liệu online LMS trên các kênh như: jetking.co và mobile Jetking App.

CHƯƠNG TRÌNH FullStack

Tổng thời lượng học xuyên suốt 2 năm, được chia ra thành 4 học kỳ. Ngoài giờ học chính sinh viên còn được tham gia các buổi học trực tiếp cùng doanh nghiệp.

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Kỹ năng quản trị, vận hành, cải tiến hệ thống CNTT & phát triển các kỹ năng bảo mật toàn diện cho hệ thống mạng Doanh nghiệp. Được định hướng trong từng học kỳ.

CHỨNG CHỈ SAU KHI TỐT NGHIỆP

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG