Sinh viên FPT Jetking trong chuyên mục “Việc Tử Tế – Vì một mùa thi sạch 2017”