Ứng dụng CNTT tăng mạnh nếu 1/2 dân số dùng Internet

Nếu đạt mục tiêu 50% dân số sử dụng Internet vào năm 2015 thì hoạt động ứng dụng CNTT tại Việt Nam sẽ có nhiều bước đột phá mới.

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa phê duyệt Quy hoạch Phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011 – 2020, trong đó đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể về tỷ lệ dân số sử dụng Internet nhằm góp phần phát triển nhân lực ứng dụng CNTT trong cộng đồng.

Hoc vien phan cung va mang FPT Jetking

Việc tăng tỷ lệ dân số sử dụng Internet sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động phát triển ứng dụng CNTT. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, ư ớc tính trong giai đoạn 2011 – 2015 cần có thêm 20 triệu người sử dụng Internet để đạt mục tiêu 50% dân số sử dụng Internet; giai đoạn 2016 – 2020 cần có thêm 22 triệu người sử dụng Internet để đạt mục tiêu 70% dân số sử dụng Internet (thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC cho biết tính đến tháng 4/2012, cả nước đã có 35,33% dân số sử dụng Internet). Việc tăng tỷ lệ dân số sử dụng Internet sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tăng doanh thu cho ngành CNTT-TT Việt Nam.

Bên cạnh việc quan tâm tới phát triển ứng dụng CNTT trong cộng đồng, Quy hoạch Phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011 – 2020 cũng đã chú trọng tới việc phát triển nhân lực ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Đến năm 2015, ước tính cần phải đào tạo cho khoảng 350.000 cán bộ, công chức, viên chức ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, khoảng 2.800 cán bộ chuyên trách ở quận, huyện về kỹ năng sử dụng các hệ thống CNTT. Đến năm 2020 ước tính cần đào tạo thêm 11.000 cán bộ chuyên trách về CNTT cho các xã, phường trên cả nước. Đội ngũ nhân lực này chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành bại của việc xây dựng Chính phủ điện tử trong tương lai.

Ngoài ra, Quy hoạch Phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011 – 2020 cũng đã đưa ra nhiều con số mục tiêu cụ thể liên quan tới sự phát triển nhân lực của các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản – in – phát hành, quản lý Nhà nước.

Một số con số dự báo đáng lưu ý về nhu cầu nhân lực CNTT giai đoạn 2011 – 2020:

– Với công nghiệp phần cứng: đến năm 2015 dự báo nhu cầu nhân lực là khoảng 170.000 người, đến 2020 khoảng 197.000 người.

– Với công nghiệp phần mềm: đến năm 2015 dự báo nhu cầu khoảng 132.000 người, đến 2020 khoảng 200.000 người.

– Với công nghiệp nội dung số: đến 2015 nhu cầu khoảng 84.000 người và đến 2020 khoảng 104.000 người.

Theo ICT News