- Học kỳ III

Học cách triển khai các dịch vụ phục vụ người dùng cuối trên nền tảng hệ điều hành Windows Server và Red Hat Enterprise Linux. Tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai xây dựng các dịch vụ điện toán đám mây lưu trữ cho doanh nghiệp. Ngoài ra sinh viên sẽ có khả năng thi đậu các chứng chỉ MCSA, Azure Administrator hay AWS Associate.