- Học kỳ II

Học chuyên sâu về hạ tầng mạng và bảo mật thông qua chương trình CCNA và CCNA Security của Cisco, giúp các bạn sinh viên xây dựng được nền tảng vững chắc về Network và Network Security. Ngoài ra các bạn sinh viên được tham gia khảo sát, tư vấn thiết kế, triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp trên các thiết bị Cisco. Chứng chỉ CCNA và CCNA Security các bạn có thể tự tin thi đạt sau học kỳ này.