- Học kỳ I

Sinh viên được tiếp thu kiến thức cơ bản về điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành và đặc biệt là IoT (Internet of Things). Với phương pháp học tập “Project Based Learning”, kết thúc học kỳ I bạn sẽ có trong tay sản phẩm IoT do chính tay bạn tạo ra có thể ứng dụng vào thực tế đời sống.