Lịch tuyển sinhLịch khai giảng dự kiến 2020
Ngày khai giảng Thứ Giờ học Chuyên ngành
Đăng ký
TP. Hồ Chí Minh
15/02 3-5-7 Sáng HDNSSM
14/02 2-4-6 Sáng HDNSSM
14/02 2-4-6 Tối HDNSSM
 Gọi Hotline: (028) 7300 8866
Hà Nội
14/02  2-4-6 Tối HDNSSM
15/02 3-5-7 Sáng HDNSSM
14/02 2-4-6 Sáng HDNSSM
 Gọi Hotline: (024) 7300 8855

 

Qui định về thời gian học:

  • Sáng: từ 8h00 đến 12h00
  • Chiều: từ 13h00 đến 17h00
  • Tối: từ 17h30 đến 21h30
  • Lưu ý: Thời gian học chỉ được nghỉ hè 1 tuần và nghỉ tết 2 tuần + ngày lễ theo quy định của nhà nước

dangkyonline