xử lý điện thoại vô nước

Những biện pháp cần thiết khi điện thoại rơi xuống nước

Trong quá trình sử dụng điện thoại, do có lần không cẩn thận để smartphone rơi vào nước hay dính nước một cách vô tình, vì ở quá xa cửa hàng điện thoại hoặc chưa thể tới kịp, bạn có thể sử dụng một vài những cách dưới đây để sơ cứu cho “dế yêu” […]