xâm nhập wifi khách sạn

Hacker khống chế Wi-Fi khách sạn để ăn cắp bí mật hạt nhân

Tạp chí Wired đã mô tả cuộc tấn công như trong phim vào máy tính của những vị khách VIP trong khách sạn của nhóm tin tặc DarkHotel. Các chuyên gia bảo mật của Kaspersky mới đây đã phát hiện một nhóm hacker có kỹ thuật cao và có vẻ được chính phủ của một […]