workshop điện toán đám mây

WORKSHOP “Học tập – Làm việc mọi lúc mọi nơi cùng Cloud”

Bạn có thể đã nghe nói thuật ngữ Điện toán đám mây hay Cloud computing, vậy bạn đã hiểu điện toán đám mây là gì? Ứng dụng ra sao? Và tầm quan trọng của Cloud computing đối với doanh nghiệp hiện nay như thế nào? Với mục đích chia sẽ kiến thức và ứng dụng […]