website bị hacker tấn công

Phát hiện mã độc Trung Quốc ‘nằm vùng’ trong các website Việt Nam

Mã độc do VNCERT phát hiện có khả năng đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống, tuy nhiên chúng chưa được kích hoạt để hoạt động mà còn ở chế độ “ngủ đông”. Khi phân tích một số mẫu mã độc sau vụ tấn công hệ thống của Vietnam Airlines, Trung tâm Ứng cứu […]