website bị hack

Cách phát hiện website bị hack

TTO – Theo VNCERT, trong số hơn 700 website Việt Nam bị tấn công trong tuần đầu tháng 8-2015, hơn một tuần sau đó vẫn còn gần 200 website chưa khắc phục sự cố, thậm chí không biết mình đã bị hack. Một website cơ quan nhà nước bị tấn công và chèn link web […]