web den

[Infographic] Giá trị của thông tin trên thị trường web đen

Thị trường web đen là nơi mà những dữ liệu nhạy cảm có được từ các vụ tấn công mạng được đem ra bày bán. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi những thông tin này đáng giá bao nhiêu? Từ Betanews, Keeper Security công ty công nghệ có trụ sở đặt tại Chicago (Mỹ) đã […]