VR

Tìm hiểu VR/AR từ con số 0

Thời gian qua, từ khóa cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến rộng rãi trên các phương tiện báo chí và truyền hình. Đối với cuộc cách mạng này, theo người viết, VR, AR không nắm vai trò chủ chốt nhưng hỗ trợ quan trọng, không chỉ đơn giản là những ứng dụng cho […]