vệ tinh

Học sinh 18 tuổi Ấn Độ vừa chế tạo ra vệ tinh nhẹ nhất thế giới, nhẹ bằng 1/3 smartphone

Cậu học sinh 18 tuổi, Rifath Shaarook, đã thiết kế được vệ tinh nhẹ nhất thế giới. Thiết bị chỉ nặng 64 gram, thậm chí còn nhẹ hơn một chiếc smartphone. Đối với cậu, bầu trời không phải là ranh giới cuối cùng “Chúng em đã làm rất nhiều nghiên cứu về các dạng của […]