ve tinh F-1

Vệ tinh FPT vào không gian

Sáng nay tên lửa đẩy đã đưa phi thuyền của Nhật Bản lên quỹ đạo trái đất, mang theo vệ tinh của FPT, đánh dấu lần đầu tiên một vệ tinh do Việt Nam sản xuất lên vũ trụ. Đường vào vũ trụ của vệ tinh FPT Vụ phóng phi thuyền HTV-3 diễn ra lúc […]

Khởi động công nghệ sản xuất vệ tinh

Cuối tuần này (21/7), vệ tinh F-1 do Phòng Nghiên cứu không gian FSpace (ĐH FPT thuộc Tập đoàn FPT) sản xuất, cùng 4 vệ tinh khác ghép lên tàu vận tải HTV-3 sẽ “cất cánh” từ bãi phóng Tanegashima của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) […]