vạn vật kết nối

10 cách Internet of Things thay đổi thế giới năm 2016

Internet of Things ( IoT) hay vạn vật kết nối vẫn là chủ đề công nghệ của tương lai và câu hỏi được đặt ra là liệu nó sẽ phát triển như thế nào và tới đâu? Theo nghiên cứu của Gartner, vào năm 2016 sẽ có hơn 6,4 tỉ thiết bị kết nối được sử dụng trên toàn […]