ứng dụng iOS

6 ứng dụng iOS miễn phí trong ngày 30/12

Tiếp tục chuyên mục ứng dụng miễn phí iOS mỗi ngày, hôm nay (30/12) VnReview xin liệt kê 6 ứng dụng iOS đang miễn phí. Lưu ý, cần phải chuyển vùng của App Store sang Mỹ hoặc Canada mới có thể tải về được. Ngoài ra, thời điểm viết bài các ứng dụng miễn phí. […]