Ung dung CNTT

Ứng dụng CNTT tăng mạnh nếu 1/2 dân số dùng Internet

Nếu đạt mục tiêu 50% dân số sử dụng Internet vào năm 2015 thì hoạt động ứng dụng CNTT tại Việt Nam sẽ có nhiều bước đột phá mới. Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa phê duyệt Quy hoạch Phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011 – 2020, trong đó đã đặt ra một […]