tư duy

Giám đốc nhân sự Google lý giải nguyên nhân vì sao không tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các trường top đầu

“Với mọi vị trí công việc, điều đầu tiên mà chúng tôi tìm kiếm là khả năng nhận thức chung, chứ không phải IQ. Đó là khả năng học tập, khả năng để tiến triển trong ‘quãng đường bay’ của mỗi người. Đó là khả năng để ‘gom’ các thông tin rời rạc lại với […]