trend micro

‘Tin tặc không cần biết đất nước của bạn nghèo hay giàu’

Hơn 80% các cuộc tấn công vì mục tiêu tài chính, bên cạnh các mục tiêu khác như đấu tranh quyền lợi hay tình báo quân sự, kinh tế. Trend Micro cho biết đang cung cấp giải pháp bảo mật cho một số tổ chức tài chính tại Việt Nam.. Sáng ngày 8/6/2016 tại TP.HCM, […]