trao bằng tốt nghiệp

Những trái ngọt đầu tiên của FPT Jetking

Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 43 sinh viên của trường. Đây cũng là khóa đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa ĐH FPT và Học viện Jetking (Ấn Độ). Chiều ngày 2/12, lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 […]

Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp 2014 cho sinh viên FPT Jetking

Học viện Mạng và Phần cứng FPT Jetking trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên về Lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 02/12/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:   FPT-JETKING Trân Trọng Thông Báo 13:00, Thứ ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014. Học viện mạng […]