top 10 hacker nữ nổi tiếng

Top 10 nữ hacker hàng đầu thế giới

Thật ngạc nhiên khi biết được rằng một nhóm phụ nữ đủ dũng cảm để bước vào thế giới của việc lấy cắp thông tin mật trên máy tính và làm nổi bật sự hiện diện của họ – một lĩnh vực mà nghệ thuật viết mã máy tính và thao tác hóa phần cứng […]