tinh cach

Tại sao thông minh không đồng nghĩa với thành công và giàu có?

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy tính cách có ảnh hưởng lớn tới mức độ thành công của một con người nhiều hơn IQ. Thành công của một đứa trẻ trong tương lai được quyết định bao nhiêu phần trăm bởi trí tuệ bẩm sinh? Câu hỏi này được nhà […]