the gioi

Lỗ hổng an ninh mạng tồn tại ở hàng loạt quốc gia trên thế giới

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo lỗ hổng an ninh mạng tồn tại ở hàng loạt quốc gia trên thế giới. ITU cũng cho rằng vẫn còn cách biệt giữa các nước về nhận thức và khả năng triển khai các chiến dịch và chương trình phù hợp. […]