Texas

Hacker kích hoạt toàn bộ còi báo động của thành phố Texas

Các tin tặc đã tấn công và cho kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động của Texas (Mỹ) vào đêm thứ sáu vừa qua. Còi báo động xung quanh thành phố Dallas Texas đã bị kích hoạt vào đêm thứ Sáu (8/4). Người dân đã bị đánh thức dậy trong hơn 1 giờ […]