tạo mật khẩu

Làm thể nào để tạo mật khẩu mạnh và dễ nhớ?

Để an toàn khi tham gia các hoạt động trực tuyến, người dùng luôn được khuyên phải tạo các mật khẩu đủ mạnh, đồng thời cũng phải đảm bảo rằng nó dễ ghi nhớ. Vậy làm thế nào để tạo ra mật khẩu như vậy? Khi đăng kí bất kì một tài khoản nào để […]