tăng tốc độ wifi

Bước tiến lớn nhất của Wi-Fi trong 20 năm qua

Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã bỏ phiếu cho phép sử dụng dải băng tần Wi-Fi 6 GHz mà không cần xin phép (unlicensed use). Như vậy với chuẩn Wi-Fi mới, tốc độ kết nối trên smartphone có thể lên đến 1-2 Gbps, đây là bước tiến lớn nhất của Wi-Fi […]

7 cách để tốc độ Wifi nhà bạn… “lên đỉnh”

Hãy cùng xem xem ta có thể làm những gì để cải thiện sóng wifi trong nhà nhé. Hàng tháng, bạn bỏ ra hàng trăm ngàn cho dịch vụ Internet của mình nhưng lúc nào sóng wifi cũng rơi vào tình trạng không thể chấp nhận nổi? Như một lẽ thường, phản ứng đầu tiên […]